Opuszczenie

Każdy gracz, który jest członkiem sojuszu może go opuścić lub zostać wyrzuconym z niego. Tylko lider sojuszu, nie może zostać wyrzucony przez nikogo. Jeśli lider opuszcza sojusz i nie ma wyznaczonego następcy, to liderem zostaje ta osoba, która ma najdłuższy staż w sojuszu. W przypadku, gdy lider jest jedyny członkiem sojuszu i opuści go, to sojusz zostanie usunięty w najbliższą noc.

Gracz, który opuści lub zostanie wyrzucony z sojuszu, musi czekać 5 dni, aby dołączyć do nowego sojuszu lub założyć swój własny.

Wróć na górę