Specjaliści

Informacje

Specjaliści to dodatkowe opcje w grze, które pomagają w jej rozwoju na różne sposoby. Każdy specjalista kosztuje 50 kredytów lub 9 gwiazdek i jest aktywny przez 7 dni. Jeśli odnowisz specjalność przed upływem jej czasu trwania, to otrzymasz 1 dodatkowy dzień w tej samej cenie.

  • Budowniczy – zmniejsza czas potrzebny na budowanie budynków o 15%;
  • Naukowiec –zmniejsza czas potrzebny na badania o 15%;
  • Ekonomista – zmniejsza koszty statków i obrony o 10%;
  • Inżynier –zwiększa przyrost Energii o 10%;
  • Przewoźnik – zwiększa pojemność magazynów o 25%;
  • Populator –zwiększa dostępną populację Hangarów/Krypty/Gniazda lęgowego o 10%.
  • Górnik/Dostawca Kryształów /Gazownik – zwiększa przychody zasobów (Metal, Kryształ lub Gaz) o 20%;

WAŻNE: Populator nie zadziała na planetach, gdzie jest maksymalnie rozwinięty hangar/krypta/gniazdo lęgowe.

Zauważ, że wszyscy specjaliście oddziałują na wszystkie planety gracza, a nie tylko pojedynczą.

Nie oddziałują oni jednak w żaden sposób na planetę team.

Opcja nie może być wyłączona.

Wróć na górę