Špecializácie

Informácia

Špecializácie sú voľby v hre ktoré vám pomôžu pri vývine planét vmnohých smeroch. Každá špecializácia stojí 50 kreditov alebo 9 hviezd aje aktívna po dobu 7 dní. Ak obnovíte špecializáciu pred jej vypršením-dostanete 1 extra deň za tú istú cenu.

  • Staviteľ- kratší čas na stavbu budov o15%
  • Vedec - kratší čas potrebný pre vedecký výskum o15%
  • Ekonóm - zníži cenu lodí a obranných jednotiek o10%
  • Inžinier - zvyšuje množstvo získanej energie o10%
  • Nosič – zvyšuje kapacitu skladov o25%
  • Populátor – Zvyšuje kapacitu Hangárov/Bunkerov/Hniezdov o10%
  • Zásobovateľ kovu/Zásobovateľ minerálov/Zásobovateľ plynu - zvýšujú príjem zdrojov (Kov,Minerály alebo Plyn), ktorý získate o 20%.

DôLEŽITÉ: Populátor neuplatní svoj bonus na planétach kde spomínané budovy boli vylepšené na maximálnu úroveň.

Zapamätajte si že nie všetky špecializácie ktoré sú aktivované uplatňujú svoje bonusy na všetky vaše planéty. Špecializácie vôbec nepôsobia na tímovú planétu. Špecializácie nemôžu byť zrušené.

Späť na vrchol