Poradca 3.0

Informácia

V Nemexii je Poradca, ktorý vám pridelí úlohy a prevedie vás cez hru. Poradca vám povie ako splnit všetky úlohy a za kazdú dokoncenú úlohu dostanete odmenu. Nie je povinné plnit tieto úlohy, ale sú odporúcané kvôli odmenám a tieto úlohy sú dobrým spôsobom, ako sa zoznámit s hrou. Ked raz dokoncíte jednu úlohu od poradcu, nemôzete ho splnit znovu, pokial neskoncí aktuálne herné kolo. Poradca môze byt deaktivovaný kliknutím na Poradcov obrázok a kliknutím na tlacidlo „Deaktivovat“; deaktivovaný Poradca môze byt znovu aktivovaný rovnakým spôsobom, kliknutím na jeho obrázok. Pozor na to, ze všetky odmeny z úloh sú pridané na vašu hlavnú planétu (vrátane tých z tímových úloh).

Nezabúdajte na to, ze individuálne úlohy musia byt vykonané na vašej hlavnej planéte, nie na vašich kolóniách, avšak Tímové úlohy musia byt plnené na vašej Tímovej planéte !!!

Misia Požiadavky Odmena
1 Baňa kovu na úrovni 1 Kov 80, Minerály 40, Plyn0
2 Baňa minerálov na úrovni 1 Kov 100, Minerály 50, Plyn0
3 Baňa kovu na úrovni 3 Kov 150, Minerály 70, Plyn0
4 Solárne panely na úrovni 1 Kov 150, Minerály 100, Plyn 50, 1 špionážna loď
5 Poslať špionáž na Odpadlíka 20 pirátskych lodí
6 Poslať útok na Odpadlíka Kov 300, Minerály 450, Plyn 100
7 Baňa plynu na úrovni 1 Kov 200, Minerály 100, Plyn0
8 Baňa kovu na úrovni 5 Baňa minerálov na úrovni 3 Baňa plynu na úrovni 2 Kov 250, Minerály 150, Plyn0
9 Solárne panely na úrovni 2 Kov 300, Minerály 100, Plyn 100
10 Lodenica na úrovni 1 Kov 350, Minerály 150, Plyn 200
11 Továreň na úrovni 1 Kov 600, Minerály 250, Plyn0
12 Hangáre na úrovni 1 Kov 600, Minerály 300, Plyn 300
13 Letisko na úrovni 1 1 Kupovanie surovín zadarmo
14 Použiť možnosť Kupovanie súrovín zadarmo 7 dní Priémiový účet
15 Baňa kovu na úrovni 10 Baňa minerálov na úrovni 7 Baňa plynu na úrovni 5 Kov 600, Minerály 300, Plyn 100
16 Druhá baňa kovu na úrovni 1 Kov 700, Minerály 500, Plyn 300 1 Okamžitá stavba zadarmo
17 Laboratórium na úrovni 1 Použitie okamžitej stavby zadarmo Kov 1 200, Minerály 600, Plyn 200
18 Veda: Matematika na úrovni 1 Kov 1 600, Minerály 800, Plyn 350
19 Lodenica na úrovni 2 1 Špecializácia zadarmo
20 Používajte jednu špecializáciu zadarmo Kov 350, Minerály 700, Plyn 350
21 Laboratórium na úrovni 2 Kov 500, Minerály0, Plyn 500
22 Veda: Astronómia na úrovni 1 Kov 6 000, Minerály 2 500, Plyn 50
23 Veda: Matematika na úrovni 3 Kov 2 400, Minerály 1 400, Plyn 200
24 Loď: 1 Nákladná loď/Nákladný bot/Zásobovateľ Kov 1 500, Minerály 1 000, Plyn 50
25 Loď: 5 Nákladné lode/Nákladné boty/Zásobovatele Kov 1 000, Minerály 500, Plyn 250
26 Poslať Vesmírny výlet Kov 600, Minerály 1 200, Plyn 600
27 Laboratórium na úrovni 3 Kov 400, Minerály 200, Plyn 100
28 Veda: Chémia na úrovni 1 Kov 1 000, Minerály 500, Plyn0
29 Veda: Fyzika na úrovni 1 Kov 1 000, Minerály 2 000, Plyn 1 000
30 Laboratórium na úrovni 4 Kov 350, Minerály 500, Plyn 500
31 Veda: Radarový systém na úrovni 1 Kov 2 500, Minerály 1 200, Plyn 300
32 Veda: Chémia na úrovni 3 Kov 6 000, Minerály 3 000, Plyn 50
33 Veda: Fyzika na úrovni 3 Kov 3 000, Minerály 2 000, Plyn 500
34 Veda: Ekológia na úrovni 1 Kov 20 000, Minerály 10 000, Plyn 500
35 Baňa kovu na úrovni 15 Baňa minerálov na úrovni 10 Baňa plynu na úrovni 10 Kov 2 000, Minerály 1 000, Plyn 100
36 Druhá baňa kovu na úrovni 5 Druhá baňa minerálov na úrovni 5 Druhá baňa plynu na úrovni 5 Kov 5 000, Minerály 1 500, Plyn 2 400
37 Továreň na úrovni 5 Kov 1 200, Minerály 1 000, Plyn 200
38 Továreň: 5 využitých robotov Kov 7 500, Minerály 5 500, Plyn 1 900
39 Veda: Ekológia na úrovni 3 Kov 1 700, Minerály 3 400, Plyn 1 700
40 Laboratórium na úrovni 5 Kov 3 200, Minerály 1 600, Plyn 400
41 Veda: Chémia na úrovni 4 Kov 8 000, Minerály 4 000, Plyn 200
42 Veda: Fyzika na úrovni 4 Kov 3 000, Minerály 500, Plyn 3 000
43 Veda: Astronómia na úrovni 3 Kov 3 000, Minerály 5 700, Plyn 3 000
44 Laboratórium na úrovni 6 Kov 500, Minerály 1 000, Plyn 250
45 Veda: Palivové články na úrovni 1 Kov 3 000, Minerály 6 000, Plyn 1 200
46 Veda: Palivové články na úrovni 3 Kov 200, Minerály 250, Plyn 100
47 Veda: Špionáž na úrovni 1 Kov 400, Minerály 400, Plyn 100
48 Veda: Špionáž na úrovni 2 Kov 400, Minerály 200, Plyn 50
49 Špionáž: Scanned planet for spy probes Kov 8 000, Minerály 4 000, Plyn 1 700
50 Lodenica na úrovni 4 Kov 200, Minerály 1 000, Plyn 50
51 Loď: 1 Špionážna sonda/Špionážny bot/Nox rozum Kov 200, Minerály 100, Plyn 50
52 Let: Poslaný Špionáž Kov 3 000, Minerály 1 000, Plyn 50
53 Loď: 1 Skaut/Stíhacie lietadlo/Nox darth Kov 2 000, Minerály 500, Plyn 50 10 Bodov zlepšenia
54 Vylepšenie: Skaut/Stíhacie lietadlo/Nox darth na úrovni 1 Kov 500, Minerály 200, Plyn 50
55 Veda: Obrana lodí na úrovni 1 Kov 6 000, Minerály 3 000, Plyn 50
56 Loď: 3 Skauty/Stíhacie lietadlá/Nox darthy 1 Free Motivation
57 Poslať pirátsky let a používať motiváciu zadarmo Kov 2 000, Minerály 200, Plyn 100
58 Sklad kovu na úrovni 1 Kov 5 000, Minerály 3 500, Plyn 150
59 Obchodné centrum na úrovni 1 Kov 700, Minerály 500, Plyn 100
60 Obchodné centrum: Kúpte ponuku iného hráča Kov 2 000, Minerály 1 500, Plyn 1 000
61 Banka na úrovni 1 1 Free Space adventure
62 Používať Vesmírne dobrodružstvo zadarmo Kov 20 000, Minerály 7 000, Plyn 400
63 Loď: 15 Skauty/Stihacie lietadlá/Nox darthy Kov 3 000, Minerály 2 000, Plyn 2 500
64 Letisko na úrovni 3 Kov 10 000, Minerály 3 000, Plyn 400
65 Vylepšenie: Skaut na úrovni 3 Kov 12 500, Minerály 25 000, Plyn 12 500
66 Laboratórium na úrovni 8 Kov 500, Minerály 250, Plyn 50
67 Veda: Laserová Veda na úrovni 1 Kov 3 000, Minerály 1 500, Plyn 250
68 Veda: Obrana lodí na úrovni 5 Kov 3 000, Minerály 1 500, Plyn 150
69 Poslať let útok Kov 20 000, Minerály 30 000, Plyn 10 000
70 Veda: Palivové články na úrovni 6 Kov 10 000, Minerály 5 000, Plyn 2 700
71 Loď: 1 Recyklačná loď/Tanker/Recycle drone Kov 1 000, Minerály 1 000, Plyn 200
72 Poslať Astroploataciu Kov 2 000, Minerály 1 000, Plyn 300
73 Poslať recyklačný let Kov 20 000, Minerály 1 500, Plyn 20 000
74 Veda: Astronómia na úrovni 6 Kov 17 000, Minerály 6 000, Plyn 500
75 Loď: 1 Krížnik/Interceptor/Nemesis Kov 10 000, Minerály 4 000, Plyn 250
76 Upgrade: Krížnik na úrovni 1 Kov 24 000, Minerály 10 000, Plyn 150
77 Veda: Matematika na úrovni 5 Kov 6 000, Minerály 3 000, Plyn 150
78 Veda: Lasererová Veda na úrovni 5 Kov 600, Minerály 300, Plyn 100
79 Veda: Iónová Veda na úrovni 1 Kov 3 000, Minerály 1 500, Plyn 400
80 Veda: Iónová Veda na úrovni 3 Kov 20 000, Minerály 10 000, Plyn 2 500
81 Veda: Chémia na úrovni 6 Kov 1 000, Minerály 1 000, Plyn 500
82 Veda: Prúdové motory na úrovni 1 Kov 12 000, Minerály 20 000, Plyn 10 000
83 Poslať kolonizáčny let Kov 40 000, Minerály 20 000, Plyn 2 000
84 Obchodné centrum na úrovni 5 Kov 10 000, Minerály 5 500, Plyn 700
85 Lodový market na úrovni 1 Kov 13 000, Minerály 6 000, Plyn 2 000
86 Lodenica na úrovni 5 Kov 22 500, Minerály 14 500, Plyn 5 000
87 Recyklačná továreň na úrovni 1 Kov 4 000, Minerály 18 000, Plyn 1 000
88 Loď: 1 Ochranca/Štítbot/Absorbér Kov 35 000, Minerály 30 000, Plyn 3 000
89 Populácia: 100 Kov 35 000, Minerály 15 000, Plyn 2 000
90 Bojové body: 10 Admirálska úroveň: 1 Kov 35 000, Minerály 20 000, Plyn 2 500
91 Admirálska úroveň: 5 Kov 15 000, Minerály 10 000, Plyn 1 000
92 Distribuované body schopnosti: 1 Kov 6 000, Minerály 5 000, Plyn 500
93 Veliteľské lode: 1 Kov 7 500, Minerály 5 000, Plyn 1 500
94 Vylepšenie veliteľských lodí: 1 Kov 10 000, Minerály 5 000, Plyn 2 000
95 Body: 1 000 Kov 3 000, Minerály 2 000, Plyn 1 000
96 Vláda na úrovni 1 Kov 5 000, Minerály 3 000, Plyn 1 000
97 Člen aliancie Kov 25 000, Minerály 15 000, Plyn 2 500
98 Admirálska úroveň: 16 Kov 10 000, Minerály 10 000, Plyn 1 500
99 Distribuované body schopnosti: 12 Kov 12 000, Minerály 8 000, Plyn 1 000
100 Veliteľské lode: 2 Kov 30 000, Minerály 18 000, Plyn 2 000
101 Vylepšenia veliteľských lodí: 20 Kov 35 000, Minerály 25 000, Plyn 5 000
102 Body: 20, 000 Planéty: 4 Kov 35 000, Minerály 20 000, Plyn 4 000
103 Populácia: 10, 000 Kov 40 000, Minerály 25 000, Plyn 3 000
104 Admirálska úroveň: 20 Kov 45 000, Minerály 30 000, Plyn 5 000
105 Populácia: 17, 000 Kov 50 000, Minerály 35 000, Plyn 15 000
106 Populácia: 25, 000 Kov 65 000, Minerály 45 000, Plyn 25 000 Titul Generál
107 Tímová misia: Tímová planéta Kov 100 000, Minerály 100 000, Plyn 50 000
108 Tímová misia: Prepravené zdroje: 200, 000 Kov 125 000, Minerály 125 000, Plyn 75 000
109 Tímová misia: Zdrojové body: 3, 000 Kov 150 000, Minerály 150 000, Plyn 100 000
110 Tímová misia: Umiestnená populácia: 10, 000 Kov 175 000, Minerály 170 000, Plyn 100 000
111 Tímová misia: Vybudovaná populácia: 10, 000 Kov 200 000, Minerály 200 000, Plyn 150 000
112 Tímová misia: Slnečné kryštály: 1 Kov 240 000, Minerály 220 000, Plyn 160 000
113 Tímová misia: Slnečné kryštály: 5 Kov 280 000, Minerály 250 000, Plyn 200 000
114 Tímová misia: Obelisky: 1 Kov 350 000, Minerály 300 000, Plyn 250 000
115 Tímová misia: Obelisky: 3 Kov 400 000, Minerály 350 000, Plyn 300 000
116 Tímová misia: SSG na úrovni 1 Kov 4 000 000, Minerály 3 000 000, Plyn 1 000 000

Späť na vrchol