Obrana

Režim ochrany je prémiová možnosť ktorá umožňuje každému útočiť, posielať Pirátsky let alebo špehovať toho hráča ktorý ju aktivoval. Hráč je stále schopný používať svoj účet ako normálne ale svýnimkou že môže útočiť a špehovať len hráčov ktorí niesu aktívny. Všetky ostatné lety na hráčovu planétu atímovú planétu sú aktívne. Ochrana trvá 72 hodín. Po vypršaní musí hráč čakať najmenej 48 hodín aby mohol aktivovať ďalšiu ochranu ( bez ohľadu nato či uplynulý režim je obyčajná ochrana alebo platinová ochrana).

Tentorežimvásneochránipredletmi ktoré sú už na ceste vmomente keď ho aktivujete. Ochráni vás len vtedy keď sú lety odštartované po jeho aktivonaní.

Ochrana sa dá aktivovať len raz za mesiac ( v tomto prípade je to kalendárny mesiac- napr. od 1 do 31 januára) ale mate ešte doplnkovú možnosť aktivovať platinovú ochranu ak potrebujete viacej času na obnovenie alebo sformovanie flotily. Hráč môže aktivovať toľko režimov ochrany koľko chce počas kola hry

Prvá aktivácia ochrany je zadarmo každá nasledujúca stoji o50 kreditov viacej ako predošlá, po siedmu. Keď sa začne počítať nové kolo hry aktivácia začína od nuly.

Číslo aktivácie ochrany

Cena

Prvá aktivácia ochranného režimu

0 Kreditov

Druhá aktivácia ochranného režimu

50 Kreditov

Tretia aktivácia ochranného režimu

100Kreditov

Štvrtá aktivácia ochranného režimu

150 Kreditov

Piata aktivácia ochranného režimu

200 Kreditov

Šiesta aktivácia ochranného režimu

250 Kreditov

Siedma a každá nasledujúca aktivácia ochranného režimu

300 Kreditov

Späť na vrchol