Podporený pancier

Informácie

Schopnosť Podporený pancier zvyšuje obrnení priateľských bojových lodí okrem Bojového krížnika/Vesmírnej armády/Ducha. To je pasívna schopnosť a záleží iba na lodiach, či bude aplikovaná.

Bonus: Zvyšuje pancier bojových lodí

Každá loď poskytuje odlišné percento * k schopnosti v závislosti na ich rase.

  • Percentá k schopnosti

Bojový krížnik - 0.040% pre loď

Vesmírna armáda - 0.025% pre loď

Duch - 0.019% pre loď

Maximálne zvýšenie panciera (na 32%) môže byť dosiahnutý s 800 Bojových krížnikov, 1280 Vesmírnych armád alebo 1684 Duchov.

Lode, ktoré majú túto schopnosť: Bojový krížnik/Vesmírná armáda/Duch.

Späť na vrchol