Prehľad obrany

Obrana - sú to bojové jednotky, ktoré sú celkom odlišné od lodí. Hlavným rozdielom je, že zatiaľ čo lode sú posielané na lety v otvorenom priestore, obranné jednotky vždy zostávajú na planéte, ktorú chránia anemôžu ju opustiť. Obranné jednotky majú určité vlastnosti, ktoré určujú, aké sú silné, odolný, atď.Niektoré druhy obrany majú požiadavku, ktorá musí byť splnená aby mohla byť jednotka postavená. Sú to požiadavky ako je úroveň lodenice (lodenice musí byť aspoň na úrovni 1 ) alebo výskum úrovne z niektorých vied. Obranné jednotky tiež vyžadujú určité množstvo zdrojov, ktoré musí byť kdispozícii aby mohlo byť postavené, vyžadujú finančné zdroje (Kovy, minerály a plyny), ale tiež vyžadujú alternatívny zdroj - voľná populácia.Ak hráč zruší výstavbu obrannej jednotky dostane 40% až 60% zdrojov ztohto procesu napäť.

Každá obranná jednotka má zbraň, ktorá je jedným z troch typov: Laserová, Iónová alebo Plazmová.

Každá obranná jednotka má pancier, ktorý je jedným z troch typov: Ľahký, Stredný alebo Ťažký .

Každých 1000 populácie obrany znižuje šancu na zničenie tvojej planéty o 1%. Každých 2500 populácie obrany znižuje demoličné body o 100. Stavebný čas pre každú jednotku je vypočítany: čas_pre_stavbu = základný_čas_pre_stavbu * (1 - lodenica_level * 5%) * (1 - továreň_tertethov_level * 8%)

Späť na vrchol