Обща информация

Защитата са бойни единици, но те са различни от корабите. Главната разлика ече докато корабите са изпратени на Полети в открито пространство, защитните единицивинаги остават на Планетата, която защитават; те немогат да я напуснат. Защитните единици имат определени характеристики,които определят колко са силни, устойчиви и т.н. са те. Някои видове защита имат изисквания, които трябва да бъдат изпълнениза да може защитната единица да бъде построена. Изисквания като нивото на Корабостроителница (Корабостроителницата трябва бъде поне на 1-во ниво, за да може защитните единици да бъдат построени) или проучените нива на определена наука(и).Защитните единици също изискват определено количество ресурси за да бъдат построени, те изискват икономически ресурси (Метал, Минерали и Газ) , но те също изискват друг ресурс да бъде на разположение – свободна Популация. Ако играчът прекъсне построяване на защитна единица, която е в прогрестой ще получи от 40% до 60% обратноот ресурсите нужни за процеса.

Всяка защитна единица има оръжие, което е едно от трите вида: Лазер, ЙонилиПлазма.

Всяка защитна единица има броня, която е една от трите вида: Лека, Средна или Тежка.

Всеки 1000 популация на вашите защити намаля шанса за разрушаване на вашата планета с 1%.Всеки 2500 популация на вашите защити намаля пунктовете за разрушаване на сгради с 100 пункта.Времето за строеж на всяка единица се смята по формулата:

  • време_за_строеж = базово_време_за_строеж* ( 1 - нивото_на_корабостроителницата * 5% ) * ( 1 - нивото_на_фабриката_за_тертети * 8% )

    фабриката_за_тертети е Фабрика за тертети / Фабрика за тертети / Хипермутационен пашкул; базово_време_за_строеж е Времето за строеж на единиците в подробните им страници в Помощната секция;

Нагоре