Съюз

Алиансът е съвместна политика. Влиза в сила, когато бъде приет. Алиансът декларира, че съюзите възнамеряват да работят съвместно. Когато два съюза обявят политика на алианс, членовете на тези два съюза не могат да предприемат военни действия един спрямо друг.

  • Алиансът влиза в сила, когато бъде приет;
  • Тази политика може да бъде прекратена от която и да е от страните;
  • Тази политика може да бъде прекратена поне 168 часа след като е влязла в сила;
  • Тази политика може да замести друга активна политика;
  • Когато тази политика е в сила, членове на двата съюза не могат да предприемат каквито и да било военни действия един срещу друг;
  • Няма ограничение в броя алианси, които могат да са активни едновременно.

Нагоре