Vojenské aliance

Vojenská aliance je bilaterální politiku, která může být prohlášena, pokud neexistuje jiný aktivní politik mezi oběma dotčenými aliance. To přijde v platnost, pokud je přijala. Vojenské aliance ukazuje, že aliance účastní v úmyslu spolupracovat. Když dvě aliance mají vojenského spojenectví politiky mezi nimi, mohou členové těchto dvou aliancí nebere vojenských akcí proti sobě. Vojenské aliance vstoupí v platnost, pokud je to acepted;

  • Tato politika může být zrušena oběma zúčastněnými stranami;
  • Tato politika může být odvolán po nejméně 168 hodina od doby, kdy vstoupí v platnost;
  • Tato politika může nahradit jiný aktivní politiky;
  • Když tato politika je aktivních členů obou aliancí nemůže přijmout jakékoli vojenské akce proti každému jinému;
  • Neexistuje žádný limit na množství vojenského spojenectví, které mohou být aktivní současně.

Zpět na začátek