Astroploatace

Ve vesmíru je spousta asteroidů, které jen tak poletují prostorem. Všechny asteroidy nesou určité množství plynu (až do 200 000), ale mohou též nést šrot, pokud prošly koordináty, na kterých došlo k bitvě. Neexistuje omezení množství šrotu, které může asteroid přitáhnout. Tato úložiště plynu a šrotu mohou být posbírána pouze posláním Recykleru/Tankové lodě/Recyklačního trubce a následně zrecyklována na čistý kov, minerály nebo plyn.

Jedním letem je možno sesbírat až 50% přítomného množství plynu a 100% šrotu, který ssebou asteroid táhne.

Astroploatace vlastních koordinátů (stejných, jako jsou ty, ze kterých let startuje) zabere 20 minut bez ohledu na rychlost lodi a vědy, které zvyšují rychlost lodí. K uskutečnění úspěšné astroploatace je třeba mít na paměti rychlost asteroidu a jeho současnou pozici, stejně jako dobu, kterou flotila potřebuje k tomu, aby na asteroid doletěla - tedy posílat let na takové koordináty, které protínají dráhu asteroidu. To zamená, že pokud pošleš flotilu na současnou pozici asteroidu, může se pohnout jinam, než k němu flotila dorazí.

Například:

Řekněme, že údaje o asteroidu jsou následující:

Koordináty 4:55:3 Rychlost: 35 min/pole Další pohyb: 2007-10-09 07:30:02 A současný čas je: 2007-10-09 07:30:00 To znamená, ža asteroid se přemístí na další pole za dvě minuty.

Pokud Tvá flotila dorazí za méně než 2 minuty, můžeš jí poslat na sučasnou pozici asteroidu. Pokud ne, cílem bude další pole (asteroid ho dosáhne po 2 minutách a opustí po 37 minutách, 2 minuty než dorazí + 35 potřebných k dosažení dalšího pole).

Pokud Tvá flotila dorazí na ono pole (4:55:4) v období mezi 2 a 37 minutami, setká se na onom poli (4:55:4) s asteroidem.

Pokud ne, zamiř na další pole (asteroid ho dosáhne za 37 minut a opustí jej po 72 minutách). Pokud Tvá flotila dosáhne následujícího pole (4:55:5) mezi 37 a 72 minutami, dojde k setkání s asteroidem právě na tomto poli. Pokud ne, pošli ji na pole další. A tak dále a tak dále.

Zpět na začátek