Pakt o neútočení (PoN)

Pakt o neútočení je jednostrannou politiku, která může být prohlášena, pokud neexistuje jiný aktivní politik mezi oběma dotčenými aliancemi.

Je dodáván v ovlivnitelné době, kdy je to deklarováno.

Pakt o neútočení (CZ: "PoN " ANG: "NAP"), ukazuje, že aliance, která prohlásí, že to nebude trvat žádné vojenské akce proti alianci je prohlášena.

  • Když je aktivnímy členy Aliance, která prohlásila, že nemůže napadnout členy Aliance, je deklarován. Členové přijímací členů Aliance útok CAN v Alianci, která prohlásila, že (pokud oni sami mají politiku vůči PoN "deklarovat " aliance);
  • Tato politika nabývá účinnosti dnem, kdy je prohlášen;
  • Tato politika může být odvolán pouze, že prohlásil, že aliance;
  • NAP může být odvolán po 72 hodinách od doby, kdy je prohlášen;
  • Tato politika nemůže nahradit jiný v současné době aktivní politiky;
  • Neexistuje žádný limit na množství PoN, že Aliance může vyhlásit.

Zpět na začátek