NAP

Pact Non- Agresiv (NAP)

Pactul de non-Agresiv esteopoliticăunilaterală, carepoatefideclarataîn cazul în carenu existăalte politiciactiveîntrecele douăalianteimplicate. Ea intra in vigoare în momentul în careestedeclarata. Pactul de neagresiune(NAP), demonstreazăcăalianţa care il declarăcănuvaluanici un felacţiunimilitareîmpotrivaalianţeideclarate.

  • Atunci cândeste activ, membriiactivi aiAlianţei, care a declaratnupotatacamembri aiAlianţei, la care este declarat.

  • Membrii alianţei la care este declarat,pot ataca mebrii aliantei care a declarat(cu excepţia cazului în care ei înşişiauopolitică NAP faţă aceaAlianţa);

  • Aceastăpoliticăintrăînvigoareatunci cândeste declarata;

  • Aceastăpoliticăpoatefirevocatnumaide cătreAlianţăcare a declarat;

  • NAP poatefirevocatădupă ce au trecut 72 de ore de cânda fostdeclarată;

  • Aceastăpoliticănu poateînlocuio altăpolitică activaîn prezent;

  • Nu existănici o limităprivindcantitateadeNAP-uri pe care o alianţă le poatedeclara

Înapoi sus