Vedere ansamblu resurse

Fiecareimperiuspaţialare nevoie deresursepentruadeveni mai puternicşi pentru a-si zdrobiduşmaniiei. Resurseletrebuiesă fiecheltuitecu atenţieîn cazul în careimperiuleste in dezvoltare. ExistătreiresurseeconomiceînNemexia. Acestea suntutilizatepentruconstruirea declădiri, naveşide unitati de apărare, pentruupgrade-urişipentrucercetareaştiinţelor. Resurse economice sunt: Metal, mineraleşi gaz. Fărăsuficiente resurse imperiulestesortit eşecului.

Atunci cândunanumit procescarenecesităresurseeconomiceestepornitşiapoianulatînainte de finalizarea acestuia, opartedinresurseleinvestitesuntdateînapoi. Aici esteolistăaceea ce este partialreturnatpentrudiferite procese:

  • Constructia cladirilor-70% daînapoi;

  • Constructia de naveşiunitati deaparare- 40- 60%daînapoi;

  • Upgrade-ul Navelor- 60- 80%daînapoi;

  • Cercetarea stiintelor- 60- 80%

  • Cand jucatoruldistrugeunnivelauneia din clădirilelui,elprimeste50-80% aresurseleinvestiteşienergia pe care acel nivel onecesitanumai esteluat.

În afară deresurseleeconomicesunt2alte resurse, caresunt la feldeimportanteca şicele economice. Acesteasuntde energiaşipopulaţia. Energiaesteutilizatăla puterea clădirilorde pe oPlaneta. Fiecareclădire(cu excepţia celorpentruproducereade energie), necesităoanumită cantitate de energie, în cazul în carenu existăsuficientă energie, clădirile nu potficonstruite.

Populaţiareprezintăspaţiul, pe care fiecarenavăsau unitate dede apărare, il ocupăînHangaruri. Reţineţicănavelenu elibereaza spatiul înHangarela momentul zborului de pePlaneta, cu excepţiazborului destaţionarecaretransferăpopulaţiapeplanetadestinaţie. Dacănuestesuficienta populaţie libera, naveşiunităţi deapărarenu pot fi construite.

O altăresursăimportantăînjocsunt rezidurile. Rezidurile sunt lasate sa pluteascaînspaţiu, după fiecareluptăîncarenaveleau fostdistruse.ÎnNemexiaexistăoresursăde mediu-Ozonul, careafecteazăproducţiade energiede pe planetaprincipala.

Înapoi sus