Vedere ansamblu zbor

Zborurilesuntunele dintrecele mai importante lucruriînjocele permitjucătorilor săinteracţioneze. Zborurilesuntgrupuridenavecarepărăsescplaneta de origine, în scopul deacălători laaltă planetă, Soaresauasteroidpentrua efectuao misiunedeosebită. Toate zboruriletrebuiesă aibă celpuţinonavăînelepentru ca unzborsăexiste. Toate zborurile, cu excepţiacălătorieispaţialeşiatacSolar, potfimotivatepentruviteza.

Exista10tipuridezborcarepotfitrimise regulat de laoPlaneta:

 • Transport-navetrimisecu transporta resurseloreconomice(metal, mineral, gaz) lao altaplaneta a acelauiaşi jucătorsaureziduri laPlanetaaceluiasi jucător sau a altui jucator(valabil doar pentru reziduri);

 • Spionaj-navespiontrimiselaPlanetaunui altjucătorpentru a adunainformaţii;

 • Atac-navetrimiselaPlanetaunui alt jucător cu scopul de a distrugeflotalor, furaresurse, distrugelevel la cladirisauchiar pentru a distrugeintreaga planeta.

 • Staţie–navetrimiselao altă planetăsau la planetaechipa, ele raman ladestinaţie,atunci cândajung, sinuse mai întorc;

 • Colonizare-navade colonizare trimisalaun campîn carenuexistă nici oplaneta, pentrua crea una;

 • Reciclare-navelede reciclare trimiselao locatie la care există reziduri, în scopul dea le colecta;

 • Pirat–nave pirat trimiselaPlanetaunui altjucătorpentru afuraresurseeconomicesaureziduri;

 • Astroploatatie-navede reciclare trimiselaunasteroidpentrua colectade gazsaureziduri;

 • Suport Stea-nave trimiselaun atac Stelaratacatîn scopul dea incerca sa impiedice dusmanii sa obţinaCrystale;

 • Calatorie Spatiala-naveltrimiseîntr-o călătoriefără rost, astfel încât acestea săscapede pe planeta.

Zboruriau urmatoarele caracteristici(toate sunt determinatedejucătorşiinformaţiipe care le introduc, atunci când trimit zborul):

 • Tinta-acesteasuntcoordonatele la care navelesunttrimise;toate zborurile, cu excepţia Calatoriei Spatiale auoţintă;

 • Misiunea-acest lucru esteindicatdetipuldezbor; Zboruridiferiteaumisiunidiferite;

 • Timp de zbor-aceastaestecantitatea de timp necesarapentru ca navelesăajungă laţintă, atunci când se trimite unzborlaaceleaşi coordonatede la care flota estetimpulde necesar de zboresteintotdeauna20 minute, indiferent devitezanaveişi de Ştiinţele decreştere a vitezei navei;timpul maxim de zboral unei Calatorii Spatiale este de 11ore 59minute (într-o direcţie)

 • Combustibil-toatezborurile au nevoie decombustibilpentrunave; cantitateadecombustibilnecesarăse bazeazăpedistanţa deparcurs(cu excepţia Calatoriei Spatiale, în cazul în careconsumul de carburantesteîntotdeauna de 100de gaz);

 • Nave-aceastaestecantitatile si tipuriledenavetrimisein zbor;

 • Sumadezboruri-existăunlimitain cantitatea deZboruricare poatefiîn curs de desfăşuraresimultan, limitadepinde deniveluldestiinta a sistemelorradar, a se vedeamai jos;

 • Intoarcerea Flotei-toatezborurile sunt dus-întorsîn mod automatatunci cândajung laţintalorşi isi îndeplineascămisiunea(cu excepţia pentruzborurileSpionaj, caretrebuie întotdeauna să fieintoarsemanualşizborurile de stationare carenuse întorcdeloc). Fiecarezborpoatefiintorsînainte de aajunge ladestinaţie,în acest caz zborulnuajunge ladestinaţieşinuîndeplineştemisiunea.

Meniul "Flota" vă oferăinformaţiicompletedespreactivitateade zborrecentă. Puteţi sa il utilizati, de asemenea, pentru a începeonouă misiune.Tabelul dezborfurnizează informaţii despreZboruridumneavoastră. Puteţivedeacoordonatele de pornire, ţintăcoordonatele, orade sosire, timpul deîntoarcere, tipul demisiune. Dacăfaceţi clicpelink-ul detip de misiune, launul dintre zborurile trimise, o fereastrapop-up vaarătanumărulşitipuriledenavetrimise. Dacăfaceţi clicpelink-ul detip de misiune a zborului trimiscatre tine, puteţivedeasumeleşitipuriledenavetrimisenumaidacăaicercetarea de stiinte Spionaj la nivelul10 .

Limitade cantitateadeZboruritrimise simultan:

Existăo limităprivindcantitateadeZboruricare poatefiîn curs de desfăşuraresimultan. Limitadepinde deniveluldeStiintesistem radar. Lanivelul 0puteţitrimitedoar un singurzbor. CufiecarenivelsuplimentarlimitadeZboruritrimiselaacelaşi timp,creştecu 1,5. Acest lucru înseamnă căla nivelul6veţi avea1 6* 1,5=10 zboruri, iar lanivelul 7veti avea 17* 1,5= 11,5=> 11 zboruri.

Reţineţicăzborurilede spionaj, caresuntîn curs de desfăşurare(de faptspioncare zboarăcătresaude laPlaneta) suntnumărateîn ceea ce priveştelimita mentionata mai sus.ZborurileSpionaj, încarenavaSpionestelaPlanetainamica, in aşteptare pentru unraportcare urmează să fiesolicitatesuntobligate la o alta limita, interconectatcusistemul destiintaradar. Cantitatea deastfel de zboruricarepotfiactivesimultanesteegalăcu:(LRS 1) 1.54

LRSesteniveluldestiintasistemelorradarZborurilesuntunele dintrecele mai importante lucruriînjocele permitjucătorilor săinteracţioneze. Zborurilesuntgrupuridenavecarepărăsescplaneta de origine, în scopul deacălători laaltă planetă, Soaresauasteroidpentrua efectuao misiunedeosebită. Toate zboruriletrebuiesă aibă celpuţinonavăînelepentru ca unzborsăexiste. Toate zborurile, cu excepţiacălătorieispaţialeşiatacSolar, potfimotivatepentruviteza.

Exista11tipuridezborcarepotfitrimise regulat de laoPlaneta:

 • Transport-navetrimisecu transporta resurseloreconomice(metal, mineral, gaz) lao altaplaneta a acelauiaşi jucătorsaureziduri laPlanetaaceluiasi jucător sau a altui jucator(valabil doar pentru reziduri);

 • Spionaj-navespiontrimiselaPlanetaunui altjucătorpentru a adunainformaţii;

 • Atac-navetrimiselaPlanetaunui alt jucător cu scopul de a distrugeflotalor, furaresurse, distrugelevel la cladirisauchiar pentru a distrugeintreaga planeta.

 • Staţie–navetrimiselao altă planetăsau la planetaechipa, ele raman ladestinaţie,atunci cândajung, sinuse mai întorc;

 • Colonizare-navade colonizare trimisalaun campîn carenuexistă nici oplaneta, pentrua crea una;

 • Reciclare-navelede reciclare trimiselao locatie la care există reziduri, în scopul dea le colecta;

 • Pirat–nave pirat trimiselaPlanetaunui altjucătorpentru afuraresurseeconomicesaureziduri;

 • Astroploatatie-navede reciclare trimiselaunasteroidpentrua colectade gazsaureziduri;

 • Suport Stea-nave trimiselaun atac Stelaratacatîn scopul dea incerca sa impiedice dusmanii sa obţinaCrystale;

 • Calatorie Spatiala-naveltrimiseîntr-o călătoriefără rost, astfel încât acestea săscapede pe planeta.

Zboruriau urmatoarele caracteristici(toate sunt determinatedejucătorşiinformaţiipe care le introduc, atunci când trimit zborul):

 • Tinta-acesteasuntcoordonatele la care navelesunttrimise;toate zborurile, cu excepţia Calatoriei Spatiale auoţintă;

 • Misiunea-acest lucru esteindicatdetipuldezbor; Zboruridiferiteaumisiunidiferite;

 • Timp de zbor-aceastaestecantitatea de timp necesarapentru ca navelesăajungă laţintă, atunci când se trimite unzborlaaceleaşi coordonatede la care flota estetimpulde necesar de zboresteintotdeauna20 minute, indiferent devitezanaveişi de Ştiinţele decreştere a vitezei navei;timpul maxim de zboral unei Calatorii Spatiale este de 11ore 59minute (într-o direcţie)

 • Combustibil-toatezborurile au nevoie decombustibilpentrunave; cantitateadecombustibilnecesarăse bazeazăpedistanţa deparcurs(cu excepţia Calatoriei Spatiale, în cazul în careconsumul de carburantesteîntotdeauna de 100de gaz);

 • Nave-aceastaestecantitatile si tipuriledenavetrimisein zbor;

 • Sumadezboruri-existăunlimitain cantitatea deZboruricare poatefiîn curs de desfăşuraresimultan, limitadepinde deniveluldestiinta a sistemelorradar, a se vedeamai jos;

 • Intoarcerea Flotei-toatezborurile sunt dus-întorsîn mod automatatunci cândajung laţintalorşi isi îndeplineascămisiunea(cu excepţia pentruzborurileSpionaj, caretrebuie întotdeauna să fieintoarsemanualşizborurile de stationare carenuse întorcdeloc). Fiecarezborpoatefiintorsînainte de aajunge ladestinaţie,în acest caz zborulnuajunge ladestinaţieşinuîndeplineştemisiunea.

Meniul "Flota" vă oferăinformaţiicompletedespreactivitateade zborrecentă. Puteţi sa il utilizati, de asemenea, pentru a începeonouă misiune.Tabelul dezborfurnizează informaţii despreZboruridumneavoastră. Puteţivedeacoordonatele de pornire, ţintăcoordonatele, orade sosire, timpul deîntoarcere, tipul demisiune. Dacăfaceţi clicpelink-ul detip de misiune, launul dintre zborurile trimise, o fereastrapop-up vaarătanumărulşitipuriledenavetrimise. Dacăfaceţi clicpelink-ul detip de misiune a zborului trimiscatre tine, puteţivedeasumeleşitipuriledenavetrimisenumaidacăaicercetarea de stiinte Spionaj la nivelul10 .

Limitade cantitateadeZboruritrimise simultan:

Existăo limităprivindcantitateadeZboruricare poatefiîn curs de desfăşuraresimultan. Limitadepinde deniveluldeStiintesistem radar. Lanivelul 0puteţitrimitedoar un singurzbor. CufiecarenivelsuplimentarlimitadeZboruritrimiselaacelaşi timp,creştecu 1,5. Acest lucru înseamnă căla nivelul6veţi avea1 6* 1,5=10 zboruri, iar lanivelul 7veti avea 17* 1,5= 11,5=> 11 zboruri.

Reţineţicăzborurilede spionaj, caresuntîn curs de desfăşurare(de faptspioncare zboarăcătresaude laPlaneta) suntnumărateîn ceea ce priveştelimita mentionata mai sus.ZborurileSpionaj, încarenavaSpionestelaPlanetainamica, in aşteptare pentru unraportcare urmează să fiesolicitatesuntobligate la o alta limita, interconectatcusistemul destiintaradar. Cantitatea deastfel de zboruricarepotfiactivesimultanesteegalăcu:(LRS 1) 1.54

LRSesteniveluldestiintasistemelorradar

Înapoi sus