Astropolotatie

Înspaţiuexistămulţi asteroizi, care doarplutescîn jur. TotiiAsteroiziiauoanumita sumadegaz(până la200 000) peele, daracestea ar puteacolecta, de asemenea reziduri în cazul în careau trecutprincoordonate în carea avut loc oluptă. Nu existănici o limităprivindcantitateade reziduri pe care unasteroid o poatecolecta.Acestedepozitedegazesi reziduri potfirecoltatedoarprin trimitereaReciclatorului/Navei Cisternă/ Drona reciclareşidupă aceeareciclateînpurmetal, mineralsaude gaz.Puteţirecoltapână la50% dinvaloareaactuală agazului şi100%dinValoareare Rezidurilorde peasteroid, cu unzbor.OAstroploatare la proprilecoordonate(la fel cacelede la care flotele efectueaza zborul) durează 20 de minute, indiferent devitezanaveişi deştiinţelorcare cresc viteza navelor.Pentru a aveaoAstroploatatiede succes, trebuie săvăpăstraţiînmintevitezaasteroiduluişilocaţia curentăşitimpulnecesarpentruflotadvs. săsosească la trimiterea unui astfel de zborlaacele decoordonatecăsa se intersecteze cu Asteroidul. Acest lucruînseamnă că,dacătrimiteţio flotăde astroploatarelalocaţiacurentăa asteroidului, acesta ar puteasa se fi mutatîn momentul în careflotaajunge.

EXEMPLU:

SăspunemcăstatisticileAsteroiduluisunt:

Coordonate: 4:55:3

Viteza: 35 min/ camp

Urmatoarea Schimbare: 2007-10-09 07:30:00

Şiora curentăeste de: 2007-10-0907:32:00

Acest lucru înseamnă căasteroidulvatrece laurmătorul câmpîn2 minute. În cazul în careflotadvs.vasosiînmai puţinde2 minuteputeţisă le trimiteţilalocaţiacurentăasteroidului. Dacă nu,verificaţiurmătorul câmp(Asteroidul vaajunge laacest domeniu, după 2 minute şivaplecadupă35 minute, la 2 minute până când acesta ajunge+35necesarepentru a ajunge laurmătoarea). În cazul în careflotadvs.vaajunge lateren(04:55:04) între2şi 37 minute înflotadvs.vainterceptaAsteroidpeacel câmp(4:55:04). Dacă nu,verificaţiurmătorul câmp(Asteroid vaajunge laacest domeniu, după 37 de minute şivaplecadupă 72 deminute). În cazul în careflotadvs.vaajunge lateren(04:55:05) între37şi72 minuteflotadvs.vainterceptaAsteroidpeacel câmp. Dacă nu,verificaţiurmătorul câmp. Şiaşa mai departe, şiaşa mai departe.

Înapoi sus