Reciclare

Dupăfiecarebatalieexistă reziduri lăsateînspaţiu. Aceastea însemna ca pot fi recoltateşireciclateînresurseutile. Pentru afaceacest lucruunjucătortrebuie să trimită unzborde reciclarelacoordonatelerezidurilor. domeniulreciclăriiconţinenavepierdutesi resturide laambelepărţiîntr-obătălie.În cazul în careflotade reciclareajunge lacoordonatele tinta,recolteaza campul. În cazul în carecâmpulesteîncoordonateleunei planete, nu existănici un fel de contactîntreflotă de reciclare si flota de navesaude apărareaPlanetei. Nuexistă nicio batalie.UtilizatoriiPremiumau valabil un meniu"Vedere Ansamblu Reziduri",unde se afişeazăcâmpuriledin apropiere de reziduri şicantitateade reziduripeele.

Limitari:

  • Reciclareapoatefifacuta doardeReciclator/ Nava Cisternă/Drona de reciclare.

  • Dacătrimiteţi navele de reciclarecu misiunea "Atac" curestulflotei,ele vorparticipalabătălia, darnuvoradunacampul de reziduri .

  • Cândreciclaţilacoordonatele(la fel cacelede pe care zboar flotele), timpul esteoconstantă-aceastaeste de 20de minute.Diferenţaîntrevitezelede bazănu seaplică. Acelaşi lucru este valabilpentruŞtiinţelecareafecteazăviteza.

  • Nota:Toateresurseleîncărcatepenaveletrimiseîntr-omisiune dereciclarevordisparea

Înapoi sus