Vedere ansamblu profil

Fiecarejucătorare unprofil, care esteaccesibilpentrutoţiceilalţi jucători. Acestapoatefideschis, făcând clic pePlanetajucătoruluipeecranulgalaxieisaufăcând clicpenumeleunui jucătorde peecranulRankings.Acestprofilconţine următoarele informaţii:•Porecla jucatorului•Rasa jucatorului•Titlu jucatorului•Alianţajucatorului al carei membru este(dacă este cazul)•Punctele de resurse ale jucatorului•Punctele de batalie ale jucatorului•Punctele totale ale jucatorului•Amoralul jucatorului•Descrierea jucatorului (în cazul în care jucătorulafurnizatuna) Privirea de ansamblu asupra profilului propriu esteaccesatprindeschiderea Meniului"Personale" şifăcând clic pemeniul"Prezentare generală".

Înapoi sus