Caracteristici defensive

Fiecareunitatede apărareare anumite caracteristici, caredeterminăcât de puternica, rezistenta, etceste incomparaţiecualta. Aici esteolista, cuexplicaţiilescurte, de latoateunitatilede apărare

Caracteristici:•Atac–aceasta estevaloareaprejudiciuluioferit de unitatea de apărare(notă de faptul că aceasta esteovaloarede bazăşinureprezintăbonusuri);•Viaţa–aceasta estecantitateadedaune la careunitatea deapărarepoaterezistaînainte de afidistrusa(notă de faptul că aceasta esteovaloarede bazăşinureprezintăbonusuri);•Tipulde armament–acesta estetipuldearmă pe care unitatile de apărare il folosesc, cele treitipurisunt: Laser, Ionşi Plasmă. Diferite armeacţioneazadiferitpediferitetipuri dearmuri. A se vedea(Arme Defensiva);•Tipul Armurii–acesta estetipuldearmura pe care unităţile deapărare il folosesc, si sunt trei tipuri : Usoara, Medie şiGrea. Diferite armeacţioneazadiferitasupradiferitelortipuri dearmuri. A se vedea(Armuri Defensiva);• PutereaArmurii-acestnumăraratăce procentdindauneleprimitevorfi deviateprinarmura(Reţineţi căaceastaesteovaloarede bazăşinureprezintănicibonusurisaureduceri);•Populaţia-acest lucruarată câtde multspaţiu, înHangar/ Seif / Loc de cuib, fiecareunitate deapărareimpuneînscopulde aficonstruita;• CostulMetal-cantitateademetalnecesarapentru a construiounitatedeacesttipdeapărare;•CostMinerale-cantitateademineralele necesarepentru a construiounitatedeacesttipdeapărare;• Costulde gaz-cantitateadegaze naturale, necesarapentru aconstruiounitatedeacesttipdeapărare.

Înapoi sus