Asteroizi

Asteroiziisuntbucatiimensederocăcareplutescprin Galaxii.

FiecareAsteroidareoanumită cantitateagazpeel; fiecareîncepecu o cantitate între2000şi200000de gaz. Asteroidul ar putea avea reziduriasupralor, einuîncep cu nici un rezid, dar il "aduna" . Inmomentul, in care unasteroid trece printr-un câmp de reziduri, elatrage rezidurilr cugravitateaacestuiaşi rezidurile rămânpeel. Unasteroid nu arenici olimităprivindcantitateade reziduri pe care o poateatrage, în sensul căpoate adunaRezidurilede lao luptă foartemare.

Fiecare asteroidarepropriile lui coordonate, darelenusunto constantă, se schimbă. Atunci cândunasteroid se misca isi schimbacoordonatele. Asteroizii se deplaseaza prinGalaxiiîntr-unmodfoarteordonatşicoerent. În cazul în care asteroidul aparelacoordonatele01:15:01, dupăoanumită perioadă de timp(în funcţie de viteza), seva mutala01:15:02, apoi01:15:03şiaşa mai departepână la01:15:24. Dupăaceasta, asteroidulse va mutalaprimul câmpînurmătorul sistem–coordonate luivorfi01:16:01, dupa aceea1:16:02şiaşa mai departe, şiaşa mai departe. Asteroiziitreceprincâmpuricareauplanetepeeleşinuafecteazăîn nici unfelplaneta. Asteroidulvadispărea, fie atunci cânda trecut de toatesistemeleîntoate galaxiilesauatunci când valoareadegazşi reziduri de pe el devinemai mica de1000.

FiecareAsteroidare o vitezăproprie, acesta esteafişata în"minute peteren" (Min /Camp). Acest lucruaratăcâtde multtimp, după ceacesta ajunge, un asteroidva sta peunanumit camppână cândsemutălaurmătorul. De asemenea,aratăo datăla ce oraAsteroidulschimbăcoordonatele sale.

În scopulde arecolta gazulsaurezidurile (dacă existăreziduri pe acesta) care suntpeunasteroid, jucătorul trebuie să-l AstroploatezecuReciclator/ Nave Cisternă/Drone reciclatoare. Din moment ceAsteroizii se mutatrebuiesă vă asiguraţi căasteroidulvafiîn continuarepeaceleaşi coordonate atunci cândflotadvs.ajunge. Jucătoriicu conturi PremiumsauPlatinumPremiumsunt capabili savadadacăAsteroiziiau reziduri, din ecranulGalaxiei.

Existăunminimde100 de Asteroizipe galaxie, în cazul în carenumărul lor scade sub100în mod automat apare unnouasteroidla coordonatealeatorii(în aceaGalaxie).

Înapoi sus