Vedere ansamblu galaxie

Galaxia esteopartea universuluijoculuiîn carejucătorii pot creaşi dezvolta planetelelor. NumărulagalaxiiînfiecareUniversestediferitşidepindedenumăruldejucătoriînregistraţiînUnivers. Laînceputulrundeide jocnueste decat o Galaxieşiatunci cândaceasta se umplepânăla700 de jucatoridoua Galaxieestecreata,atunci când aceasta Galaxiese umplepână la 700urmatorulestecreata a treia Galaxie şiaşa mai departe.

FiecareGalaxieeste formata din 81 desistemecareau unSoareîncentruşi24 spatii deplanete. Înfiecaresistemsunt:

  • Soarele-estecentrulfiecaruisistemşiestepoziţionat pe coordonata0 . NupoatefiunsistemfărăunSoare;

  • Planetele-acesta esteloculundefiecarejucătorconstruieşteclădirile , cercetările si ştiinţelorşi creeazăflotalorindependentdeceilalţi jucători. Reţineţicăpot existaSistemefărăPlaneteleînele.

  • PlaneteEchipa-acesta esteloculundefiecareAlianţaconstruieşteclădirile , cercetărileştiinţelorşicreeazăflotalorindependent de alte alianţe. PlaneteleEchipanusunt obligatoriipentrusistem-acestea apardoarîn cazul în careliderulAlianţeideclarăoplanetapentru oechipa in un sistem.Reţineţicăpot existaSistemefărăplaneteEchipaînele.

  • Asteroizii-acesteasuntobiecteîn mişcareprinUniversastfel încât acestea trecprin sistemeşinuaupropriile lorcoordonatele fixedecipot fisistemefărăAsteroizi.

  • Campuri de reciclare-acesteasuntterenurile din jurulplanetelorconstând in resturile ramase, după o luptă ce aavut locpe această planetă.

Fiecareobiect dinsistem(cu excepţia Asteroizilor) arecoordonatefixe, care suntafişateînmeniul Galaxie . Înacelaşi meniujucătorii s potvedeadouănumereindreaptacarearatăcoordonatele sistemului. Primul numărindicănumărul Galaxiei, iar al doilea -aratănumărul deSistemului înGalaxie.

Prinmărirea sau micşorareaacestor numerejucatorii potcălătoricu uşurinţăprinGalaxiişi să găseascăvictimelelorînUniversulîn carese joacă.

Înapoi sus