Raport luptă

Raport de Batalie

Deoareceluptelesuntsupuseunor factorialeatorii nu potifiniciodata100%sigurcesevaîntâmpla. Acestaeste motivul pentru care, după o luptăprimeştiun raportcu ea. Raportularatăceea cesa intamplatpecâmpul de luptă.JucatoriiPremiumauoanalizăînraport,careafişeazăo explicaţiedetaliatăarundei. Caregrupestelovit, şipentrucât demultdaune, au fost aplicate abilităţi, sunt factorii speciali (lovitura a fost îngheţată sau paralizată).

![][image_br_header]

CapulRaportularatădata, ora, coordonateleAtacatorului, coordonateleAparatorului,precum si bonusurile de atacşi7sau apărarealeambiilor jucători.

Runde

[![][image_br_analisys]][link_image_nemexia_round1]![][image_br_rounds]

Puteţivedeacât demulterundeadurat bătăliaadurat. Înfiecarerundăputeţiurmăricenaveau rămasdupăcea anterioarăşicâtde multputerede ataca ramaslaambelepărţi.Sfârşituldeluptă

[![][image_br_end]][link_image_nemexia_results]

Aicisuntcele mai importante informaţii:•Structura pierderilor totale-calculate dintoatepierderilealeambiilor jucătorişiutilizatepentru acalculacâmpulde reciclare•Câştigătorul•Campul de reciclaredinnavelepierdute•Navesau unitati de apărare rămase•Sanselepentrudistrugereaunei clădirisau aplanetei*Exemplu de**raport*

Înapoi sus