Prohlášení Týmové planety

Prohlášení týmové planety znamená, že vůdce Aliance změní svou jednu planetu na planetu týmovou a tím pomáhá členům aliance kdosažení cíle hry.

Týmová planeta může být prohlášena pouze vůdcem, který musí splnit požadavky a seznámit se znásledujícími podmínkami.

  • Hráč musí být členem Aliance
  • Aliance musí mít nejméně 9 členů-3 z každé rasy (vůdce je zahrnutý)
  • Vůdce musí mít nejméně 2 planety (je nemožné zjediné planety udělat planetu
  • týmovou)
  • Vůdce musí mít na své planetě Vládu/Regulační palác, Hlavní planetární úl, který musí mít na úrovni 10.(bez ohledu na které)
  • Vůdci je dovoleno prohlásit některou ze svých planet(s výjimkou planety která je považována za hlavní.)
  • 5 nejlepších hráčů musí mít dohromady 5000000 zdrojových bodů(bez ohledu na rasu a členství vAlianci.)

Když je planeta prohlášena za týmovou už nepatří pouze vůdci, ale celé Alianci. To je důvod, proč musí mít vůdce 2 planety znichž chce jednu prohlásit za týmovou.

Když chce vůdce prohlásit jednu ze svých planet planetou týmovou, musí jít na planetu kde si vyvinul vládu/regulační palác na úrovni 10 a poté ji prohlásit týmovou planetou.Pokud už jednou byla TP prohlašená, se požadavka na 5000000 celkových bodů zruší. Aniž by bylo dosaženo tohoto bodového skore, aliance mohou ustanovovat své týmové planety.

Zpět na začátek