Noxové

Rasa Noxů je zahalena neproniknutelným tajemným závojem.

O jejich původu se ví jen to, že jejich objevení předcházel mohutný výbuch hvězdy - supernovy - VY Canis Majoris. Neví se úplně jistě, zda vylétli přímo ze středu exploze, nebo jestli explozi využili k jinému způsobu transportu.

Vědci stále spekulují, jestli jsou Noxové návštěvníky z jiné dimenze, ovšem k tomu, stejně, jako ke všem ostatním tvrzením, nejsou důkazy.

Všichni Noxové o sobě tvrdí, že si nikdo z nich nepamatuje nic z doby před explozí. Bohužel, ani toto tvrzení se zatím nepodařilo nikomu potvrdit či vyvrátit, protože Noxové mají přísný etický kodex, kterého se pevně drží, a tak nám mohou všichni Noxové z nějakého tajného důvodu jednoduše lhát.

V technologii se Noxům podařilo dokonale skloubit genetické a klasické inženýrství. Jejich lodě a budovy obsahují neorganickou kostru, kolem které pak obrůstá organická část.

Jelikož jsou jejich lodě živé, Noxové si k nim vyvinuli duševní pouto, velmi podobné tomu, které mnozí lidé získávají ke svým mazlíčkům. Hlavní rozdíl však spočívá v tom, že život Noxe přímo závisí na lodi, se kterou létá, a proto je jejich pouto mnohem hlubší a s mnohem větším důrazem na vzájemnou důvěru. Přece jenom není příliš běžné, aby člověk zemřel, protože ho jeho pes nechtěl poslouchat.

Vlastnosti:Lodě Noxů jsou pomalé a jejich růst a potřebné mutace jim zaberou delší čas, ale jejich silnou stránkou je velký počet a relativně malé místo, které zabírají v hangárech.

Zpět na začátek