Útok

Napadení nepřítele je hlavním způsobem, jak získat mnohem více zdrojů, než vám mohou dodat vlastní doly a rafinerie. Útočné nálety vedou k bitvám. Na jednu planetu nepřítele můžete za každý den poslat až deset náletů. Válečná tažení slouží v této hře ke zničení nepřátelských flotil, rabování jejich zdrojových základen, ničení úrovní jednotlivých staveb či případně i zničení celé planety.Přilétající útok signalizuje svítivě bílé okénko "Flotily" a přitom se také objeví v červeném kolečku označení číslicí počet útoků na vaši říši.Omezení:

  • Útoky je možné na své nepřátele posílat dle herního koeficientu. Konvenčními silami můžete útočit pouze na hráče, jejichž celkové body nebo zdrojové body se pohybují mezi polovinou až dvojnásobkem všech vašich bodů. Takové planety jsou označené červeným štítkem s popisem. Příklad: Pokud máte například 10000 celkových bodů, můžete útočit proti hráči, který má bodové hodnocení od 5000 do 20000 bodů. (Tyto požadavky se netýkají válek mezi týmovými planetami).
  • V případě náletů, ve kterých jsou použity tzv. hlavní jednotky (HJ = Hvězdy smrti/Titáni/Královny Nox) nezávisí možnost útoku na celkových bodech hodnocení, ale pouze a jen na množství bodů zdrojových.
  • Příklad: Máte-li celkový počet bodů 1500000 a z toho činí 500000 bodů obdržených za úspěchy v bitvách a 1000000 bodů získaných za uplatňování zdrojové základny (utraceno za materiál při výstavbě a budování lodí, výzkumu věd, vylepšování čehokoliv, atd.), můžete poslat tento zničující útok pouze na hráče, který má zdrojové body v rozmezí od 500000 do 2000000 bez ohledu na jeho celkové bodové hodnocení.
  • Hráči, jejichž bodové hodnocení nepřesáhlo 300 bodů nemohou sami na nikoho útočit (s výjimkou odpadlíků) a ani být nikým napadeni.
  • Hráči, kteří použijí ochranu, dovolenou nebo kterým je udělen trestný ban od administrativy nemohou být napadeni a ani nemohou na nikoho posílat útoky.
  • V režimu ochrany můžete útočit pouze na "neaktivní" hráče (žlutý popis pod planetou). Tito neaktivní hráži (v žargonu české nemexie - Žluťáci") mohou být napadnuti bez ohledu na jakékoliv případné koeficienty.
  • Hráč by musel mít lodě, aby mohl útočit;
  • Útočného letu se mohou účastnit jakékoliv lodě hráče s výjimkou špionážních lodí.
  • Maximální povolený počet útoků na jednu planetu za den je deset.
  • Pro vyslání útoku musíte mít na planetě, ze které je útok posílán dostatečné množství plynu. I když později onen útok třeba hráč odvolá, jak jednou flotila opustí mateřskou planetu, použitý plyn je nenávratně pryč.

POZN: Tertethové a noxové při svých útocích mohou pobrat maximálně 50 % (polovinu) z uskladněných zdrojůnapadené planety; konfederační armády mohou pobrat 66,6 % (dvě třetiny) materiálu!

Zpět na začátek