Атака

Атакуването е най-добрия начинза събиране на повече ресурсиотколкото вашите мини пройзвеждат и за да забавите прогреса на вашите противници. Полета Атакаводи до битка.Може да атакувате една Планета до 10 пъти на ден. Всички корабиосвен шпионитемогат да бъдат изпратени на атакуваща мисия. Идеята зад една атака е да унищожи флотата на противника, да им откраднат ресурсите, да им унищожат нивата на сградите или дори да унищожат цялата Планета.

Пристигаща атака е отбелязана с червено на Полетния екран.

Ограничения:

  • Вие можете да изпратите атаки само до играчи, чиито Общи или Ресурсни точки са не по-малко от половината вашии и не повече от двойно на вашите. Например : ако имате 5 000 общи точки вие можете да атакувате играчи, чиито Общи точки са между 2 500 и 10 000;
  • Играчи, които нямат поне 300 Общи точки немогат да бъдат атакувани;
  • Играчи в Протекция, ВаканцияиНаказаниенемогат да бъдат атакувани;
  • Когато сте в Протекциявие можете да атакувате само неактивни играчи;
  • Всички неактивни играчи могат да бъдат нападани без коефициента за атака да оказва влиание;
  • Играчът трябва да има кораби за да може да атакува;
  • Вие трябва да имате достатъчно газ на Планетата от която ще атакувате за да може да заредите вашите кораби. Ако атаката е пусната количеството Гориво е загубено независимо дали атаката стигне целта или не.

Забележка:Потребители играещи сТертери иНоксимогат да крадат 50% (1/2) от наличните ресурсис една успешна атака, но играчите с Конфедерациятамогат да крадат до 66,6% (2/3)!

Нагоре