Зони

Всяка Планета (освен за Отборната Планета) има 3 зони: Ресурсна зона, Индустриална зонаи Военна зона , което позволява на собственикът на планетата да разположи и развие своите сгради. Имайте предвид , че всяка сграда може да бъде разположена и развита само в своята специална зона, например сгради проектирани за Ресурсна зона немогат да бъдат разположени и развити във Военната зона.

  • Ресурсна зона– в тазиЗонасе развиват всички сгради пройзвеждащи ресурс. Развивайки тези сгради играчите могат да увеличат продукцията си на икономически ресурси, както и количеството на Енергия и Популация.

Информацията за добива в менюто на всяка мина включва основният добив + активирани специалности, ако има такива.

  • Индустриална зона – в тази зонасе развиват всички индустриални сгради. Развивайки тези сгради играчите могат да увеличат капацитета на свойте складовеза да могат да складират по-голямо количесто от всеки икономически ресурс. Индустриалната зона е мястото, където играчите могат също да построят тяхните търговски сгради, което им позволя да продават и копуват повече ресурси и кораби както и сгради нужни за превръщане на Скрап в икономически ресурс.

  • Военна зона – тук се развиват военните сгради. Развивайки тези сгради играчите могат да проучват науки, да строят и ъпгрейдват кораби и да създават или да се присъединяват към Съюз.

Това е списък със сградите, които могат да бъдат построени в трите зони:

Ресурсна зона:

Конфедерация

Тертери

Нокси

Метална мина (3)

Метален бот (3)

Метален екстрактор (3)

Минерален екстрактор (2)

Минерален бот (2)

Минерален екстрактор (2)

Рафинерия за газ (2)

Газ сонда (2)

Газ инкубатор (2)

Соларни Панели

Инфрачервен бот

Соларен Абсорбатор

Атомен реактор

Уранен бот

Уранен Абсорбатор

Хангари

Бункер

Гнезда

Индустриална зона:

Конфедерация

Тертери

Нокси

Фабрика

Конструкцион

Мутационен пашкул

Фабрика за тертери

Фабрика за тертери

Хипермутационен пашкул

Склад за метал

Трезор за метал

Камера за метал

Склад за минерали

Трезор за минерали

Камера за минерали

Газ резервоар

Цистерна за газ

Газова камера

Скрап Дестилатор

Отпадачен център

Скрап трансформатор

Търговски център

Търговски център

Търговски център

Корабна борса

Корабна борса

Корабна борса

Военна зона:

Конфедерация

Тертери

Нокси

Корабостроителница

Корабостроителница

Корабостроителница

Лаборатория

Експериментален център

Свръх разум

Летище

Космически портал

Космически канал

Парламент

Регулаторен палат

Кошер

Банка

Банка

Банка

Нагоре