Съживяване

Информация

Съживяващото умение дава дава възможността да съживи до 40% от унищожените кораби в предния рунд. Унищожителите са изключение – те немогат да бъдат съживени. Процентът на съживените кораби се изчислява на базата на това колко функциониращи кораби има след всеки рунд. Умението е обект на случайността – максималния шанс за успяване на ефекта е 70%.

Бонус: Съживява до 40% от загубените в предния рунд корабидо 70% от времето.

Повреме на всеки рундмаксималния процент на съживени кораби е 40% от унищожените. Съживените кораби са прибавени в следващия рунд. Корабите, които са съживени предния рундсе добавят във флотата след Битката. Всеки Унищожител добавя 0.08% към съживяващия проценти 0.14% към шансаот предстоящия ефект (трябват ви 500 Унищожителяза максимума от 70% шанс да възроди 40% от унищожените кораби).

Корабите, които притежават умението: Унищожител

Нагоре