Корабите в ОП

На отборната планета могат да бъдат строени от правоимащи съюзници всички видове кораби. Всички видове кораби могат да бъдат стационитани на отборната планета от членове на съюза. Кораби, които са веднъж стационирани или построени на отборната планета, не могат да бъдат стационирани на друга планета. Има три отделни за всяка раса опашки за строеж на кораби. Всяка раса строи собствените си кораби във всеки от отделните три корабостроителници.

Нагоре