Lode tímovej planéty

Na tímovej planéte môžu byť autorizovanými členmi konštruované všetky typy lodí. Všetky typy lodí môžu byť tiež umiestnené na tímovú planétu každým členom aliancie. Lode, ktoré boli konštruované alebo umiestnené na tímovej planéte nemôžu byť umiestnené na inej planéte.

Na tímovej planéte sú 3 rady lodí – jeden pre každú rasu. Každá rasa buduje svoje vlastné lode vo svojej vlastnej lodenici.

Späť na vrchol