Okamžité dokončenie výskumu

Hráči majú možnosť okamžite dokončovať výskumy vied. Táto možnosť sa platí kreditmi. Dá sa použiť raz za 72 hodín. Cena tejto možnosti závisí na dĺžke trvania výskumu. Za každú hodinu sa cena zvyšuje o15 kreditov.

Túto možnosť je možné použiť iba na výskumy, ktoré sa už začali.

Poznámka: Táto možnosť neplatí pre vedu paralelných vesmírov.

Späť na vrchol