Farba mena aliancie

Voľba farby názvu klanu umožňujevodcuklanuvybraťkonkrétnufarbupreichnázovklanu.Farba tohto názvubude zobrazenávmenuRankings (rebríček).Tátozmenabudevplatnostiaždoďalšejurobenej zmeny.Možnosťmôžebyťpoužitátoľkokrát,koľkokrát vodcaAliancie (klanu)chce.Každázmenastojí0kreditov.

Späť na vrchol