Vyhlásenie tímovej planéty

Vyhlásenie tímovej planéty je akt, ktorým sa jedna z planét vodcu aliancie stáva tímovou planétou a pomáha tak členom aliancie dosiahnuť ciel hry.

Tímová planéta môže byť vyhlásená iba vodcom aliancie a musia byť najprv splnené tieto podmienky:

  • Hráč musí byť vodca aliancie;

  • Aliancia musí mať aspoň 9 členov – 3 z každej rasy (vrátane vodcu);

  • Vodca musí mať aspoň 2 planéty (nie je možné vyhlásiť jedinú planétu za tímovú);

  • Vodca musí mať Vládu/Regulačný palác/Hniezdo na úrovni 10 na jednej zo svojich planét (nezáleží na tom, na ktorej);

  • Vodca môže za tímovú planétu vyhlásiť ktorúkoľvek zo svojich planét (okrem tej, ktorá je považovaná za hlavnú);

  • Súčet 5 000 000 celkových bodov prvých 5 hráčov v hodnotení(nezávisle na ich rase a príslušnosti k aliancii).

Keď je vyhlásená tímová planéta, tá už nie je naďalej majetkom hráča, ale aliancie. Preto musí mať vodca aliancie aspoň 2 planéty, keď chce jednu z nich vyhlásiť za tímovú.

Ak vodca chce vyhlásiť jednu zo svojich planét za tímovú, musí v isť na planétu, kde má vyvinutú na úrovni 10 Vládu/Regulačný palác/Hniezdo a potom vyhlásiť vybranú planétu za tímovú. Keď je vyhlasená tímová planéte,nemusíte splniť podmienok o 5 000 000 bodov.

Späť na vrchol