Továreň Tertetov

Informácia

Továreň Tertetovjedôležitépridanie k Yard Vybudovaní.VyrábaTertetov,ktoré sú takmerrovnakeako obyčajnéTertetiľudí,takmerpreto,žeichAIjepotlačený,takže vôbec nechcú zlepšiť svojživot.Tvrdáprácaim vyhovuje perfektné anechcúrobiťničiné.Tertetisú oveľaproduktívnejšínežobyčajnéroboty,pre každú úroveňTováreň Tertetov vy dostanete2roboti,ktoré môžetepriradiťna produkciu zdroje.

Továreň Tertetovskracuječaspotrebný nastavbulodíaobrany.S každouvyššou úrovnou, zníženiedoby sa vyšší.Tojeveľmiužitočné,pretožerovnaké množstvolodíaobranamôžebyť postavenéomnohorýchlejšie,bezvyššíchnákladov. Každá úroveň tejto budovy pridáva ešte 2 roboty k Yard Vybudovaní.

Max.úroveň: 5

Požiadavky

Podrobná tabuľka - Továreň Tertetov

ÚroveňKovMinerályPlynČasEnergiaRedukcia
11 000 000500 000100 0003:03:002008%
21 500 000750 000150 0006:06:0040016%
32 250 0001 125 000225 0007:37:3065024%
43 375 0001 687 500337 5009:31:5390032%
55 062 5002 531 250506 25011:54:511 20040%

Späť na vrchol