Nemexius 2.5

Nemexius 2.5: Poznámky k vydaniu

I. Zmeny v špionáži

 1. Šance na špionáž:

• Tabuľka ukazuje pravdepodobnosti prijatia jedného z troch typov správy (Plná, Detailná alebo Základná).

• L1 úroveň Špionáže Útočníka

• L2 úroveň Špionáže Obrancu

L1 - L2 =

Plná

Detailná

Základná

4 alebo viac

90%

10%

0%

3

75%

15%

10%

2

65%

20%

15%

1

40%

30%

30%

0

30%

30%

40%

-1

20%

25%

55%

-2

0%

20%

80%

-3

0%

10%

90%

-4 alebo menej

0%

0%

100%

 1. Čakanie medzi špionážami:

Musíte počkať,aby ste mohli znova poslať špionáž na planéte vybraného hráča alebo na tímovej planéte.

Limit špionáže na úrovni 1 je 30 sekúnd a každá ďalšia úroveň špionáže ho znižuje o 1 sekundu. To znamená, že limit špionáže na úrovni 20 je 11 sekúnd.

 1. Čas, ktorý musíte počkať pred ďalšou kontrolou špionáže je znižený:

• Táto tabuľka zobrazuje nový čas medzi jednotlivými kontrolami::

Úroveň špionážeBez štítu (minúty)

So štítom (minúty)

2-4

90

45

5-7

80

40

8-10

70

35

11-13

60

30

14-17

50

25

18-20

40

20

21-23

30

15

24-27

20

10

28-30

10

5

 1. Okamžitá kontrola špionáže:

• Keď kontrola špionáže je v režíme čakánia, budete mať možnosť aktivovať “Okamižitá kontrola. Nie je obmedzenie na používanie tejto možnosti pre každú planetu. Jej cena je 5 kreditov.

II. Zmeny v letoch

 1. Zmeny v obmedzení útokov:

• Každý hráč bude mať možnosť poslať do 20 (10 pre Ultrarýchle vesmíry) útokov proti nepriateľovi v priebehu 24 hodín

• Každá aliancia bude mať možnosť poslať do 20 (10 pre Ultrarýchle vesmíry) tímových útokov proti inej tímovej planéte v priebehu 24 hodín.

 1. Zmeny v obmedzení pirátskych letov:

• Každý hráč bude mať možnosť poslať do 100 (50 pre Ultrarýchle vesmíry) pirátskych letov proti nepriateľovi v priebehu 24 hodín.

• Každá aliancia bude mať možnosť poslať 100 (pre Ultrarýchle vesmíry) pirátskych letov proti inej tímovej planéte v priebehu 24 hodín.

 1. Zmeny v obmedzení letov Transport:

• Lety Transport budete mať možnosť poslať iba do vašich planet,do vašej tímovej planéty alebo planet hráčov vašej aliancie .

III. Zmeny v obchodnom centre

 1. Dodatky v menu ponúk:

• Menu posledné ponúky bude obsahovať stránky.Na každej stránke bude maximálne 50 ponúk. Použitie filtra poskytne možnosť pracovať so všetkými ponukami, takže nebudete musieť pri vyhľadávaní listovať po všetkých stránkach.

 1. Zmeny v obchodnom koeficente:

Obchodný koeficent bude zmenený na 1:1.5 (bol 1:1.2 ). To znamená, že budete schopní vytvárať ponuky ako napr. 1000 zdroja za 1500 zdroja

 1. Komisionálny poplatok bol odstranený:

• Komisionálny poplatok bude ostranený, ak vytvoríte ponuku v obchodnom centre .

 1. Poplatok obchodu:

• Pri uzavretí úspešného obchodu bude poplatok 5% príjmu zdrojov ako daň obchodnému centru.

IV. Zmeny v aukcii

 1. Nové aukčné balíky:
 • Budú nové aukčné balíky.V každom kole aukcie bude aspoň 1 typ balíka pre každú loď alebo jednotku obrancu (výnimkou Satelitov a Štítov).Každá jednotka môže mať do 3 typy balíkov – Malý, Stredný a Veľký.

 • Nové balíčky budú určené populáciou namiesto množstva jednotiek, ktoré budú udržiavať rovnováhu medzi rasami

 1. Ponuky:

• Hráč už bude ponúkať množstvo zdrojov,namiesto kreditov. Každý hráč bude mať možnosť vybrať typ zdroja (Kov, Minerály, Plyn alebo Šrot) pre každý balík. Ak hráč prihodí na balík, 50% zdroja sa vráti. Pre premiové a platinové účety sa vráti 70%.

 1. Nové obmedzenia:

• Každý deň budete mať možnosť získať neobmedzené množstvo balíkov. Zapamätajte si,že prihadzovanie je povolené od 09:00 do 00:00h serverového času.

• Nákupy budú limitované podľa množstva kúpenej populácie, ktoré budú začínať od 30000 populácie za deň a pre premiové a platinové účty bude až 40000.

V. Zmeny v aliancii

 1. Zástupca vodcu:

• Pre každú alianciu bude dostupná nová funkcia - Zástupca vodcu. Túto funkciu bude udeľovať vodcu aliancie. Zástupca vodcu bude mať právomoci vylučovať hrčov z aliancie alebo prijímať nových členov.

VI. Zmeny v menu pre problémy s ozónom.

 1. Veda Ekológia bola odstranená z tohto menu:

• Výskum Ekológia je odstranený z tohto menu.

 1. Reštart nebude k dispozícii:

• Reštart účtu už nebude k dispozícii v tomto menu.

VII. Zmeny v profile hráča

 1. Výber stránky profilu hráča:

• Každý hráč bude mať možnosť vybrať stránku svojho profilu– Planéty, Veliteľské lode, Dosiahnutia alebo Stena.

VIII. Zmeny v sitteroch

 1. Hráči už nebudú označení ako “Sitted”:

 2. Hráči už nebudú označení ako “Sitted” v menu Galaxia. Namiesto toho, budú mať označenie“Aktívni sitteri”závislé od ich sitter activity. Ak sitter hráča bol aktívny na sitting účtu v posledných 15 minút, majiteľ účtu o tom bude mať k dispozícii nový prehľad.

 3. Sitteri nebudú mať prístup do neraktívnych účtov:

• Sitter nezíska prístup do účtu, ktorého vlastník nebol osobne prihlásený dlhšie ako sedem dní.

Späť na vrchol