Body z bitky

Body zbitky sú získavané vbitkách. Obaja účastníci vbitke získavajú Body zbitky. Množstvo Bodov zbitiek záleží od Zdrojových bodov, ktoré nepriateľ stratil(podľa zničených lodí a obranné jednotky v tejto bitke).

Majte na pamäti,že ak útočíte na neaktivného hrača alebo na hráča z vašej aliancie,nedostávate body z bitiek.

Body zbitiek sa počítajú podľa vzorcov zobrazených nižšie, závisiac od postu víťaza aporazeného:

  • Víťaz získa počet bodov zbitky podľa tohto vzorca:

Y*√ (YX/2)/(Y-X/2)

  • Porazený získa počet bodov zbitky podľa tohto vzorca:

X* √ (Y-X/2)/(YX/2)

Kde:

  • X – Zdrojové body stratené víťazom;

  • Y – Zdrojové body stratené porazeným;

Keď sa bitka skončí remízou, použité sú rovnaké vzorce ahráč ktorý stratil menej Zdrojových bodov je považovaný za víťaza(s ohľadom na vzorce).

Majte na pamäti, že Solárne satelity/Solárne satelity/Organické satelity neposkytujú žiadne Body zbitky.Keď bránite Slnko počas útoku,dostávate 3 krát viac bodov z bitiek.

Späť na vrchol