Mutačný kokón

Informácia

Mutačný kokónposkytujesvojmumajiteľovisemi-organickéroboty -pracovníkov.Ichnervovýsystém jezapojenýtakýmspôsobom,že ichrobívhodné len preťažkúprácu.ZmenuMutačný kokónmožno priradiťrobotovpracovaťnavýrobuhospodárskych zdrojov.Robotisú rozdelenémedzikovom,minerálovaplynu.Každýrobotdávabonusna produkciu zdrojov, ktoré spracoval. Kým viacrobotovsú priradenék určitejprodukcie surovín,týmvyšší jebonusk produkciizdrojov. KaždáúroveňMutačného kokónaprináša ďalšýrobot.

DruhoufunkciouMutačného kokónaje znížiťčas potrebnýprevýstavbubudovy. Čím vyššiaje úroveňMutačného kokóna, týmkratšíčas s vyšším percentom jepotrebný nastavbu.

Na každej planéte môže byť iba jeden Mutačný kokón, ktorý je potrebný na stavbu Hypermutačného kokóna.

Max.úroveň: 20

Požiadavky

  • Žiadné

Podrobná tabuľka - Mutačný kokón

ÚroveňKovMinerályPlynČasEnergiaČas stavby
14001202000:03:002097%
26001803000:03:452394%
39002704500:04:412691%
41 3504056750:05:523088%
52 02560810130:07:193585%
63 0389111 5190:09:094082%
74 5561 3672 2780:11:274679%
86 8342 0503 4170:14:185376%
910 2523 0755 1260:17:536173%
1015 3774 6137 6890:17:536170%
1123 0666 92011 5330:27:568167%
1234 59910 38017 3000:34:559364%
1351 89915 57025 9490:43:3910761%
1477 84823 35438 9240:54:3412358%
15116 77235 03258 3861:08:1314255%
16175 15852 54787 5791:25:1616352%
17262 73678 821131 3681:46:3518749%
18394 105118 231197 0522:13:3421546%
19591 157177 347295 5782:46:3224843%
20886 735266 021443 3683:28:1028540%

Späť na vrchol