Prehľad budov

Hráči môžu budovať a rozvíjať stavby na svojej planéte. Budovy zlepšujú planétu a majú rôzne funkcie . Viac informácií o každej budove a ich funkciách môžete vidieť v téme.

Budovy majú úrovne, z ktorých každá vyššia úroveň zlepšuje funkciu budovy v nejakom smere. Budovy majú tiež maximálny limit, ktorý pri budovaní môže byť dosiahnutý.

Niektoré budovy, aby mohli byť postavené, majú požiadavku aj na prítomnosť iných budov alebo úrovní daných budov, aby mohli byť postavené.

Všetkybudovyvyžadujú na výrobu alebo vývoj zdroje. Vyžadujú ekonomický zdroj (Kov, minerál a plyn), ale vyžadujú aj energiu. Každá budova vhre (okrem budov na výrobu energie) vyžadujú určité množstvo energií. Ak hráč zruší výstavbu vpriebehu bodovania, dostáva 70% zdrojov naspäť.

Budovymôžubyť zničené,akútočníkov lode,majú detonačnúzručnosť.

Hráčimajúmožnosťzničťúrovnesvojichvlastnýchbudov,aksa tak rozhodnú. Kedykoľvek sa tak stane, hráč dostane 50 až 80% investovaných zdrojov pri výstavbe tejto úrovne budovy späť aenergia zbudovy ostane voľná.

Späť na vrchol