Vyhraté balíky

Kedykoľvek sa hráč rozhodne vyhrať alebo kúpiťbalík, je balík poslaný do menu „vyhraté balíky“.

Z tohto menu môže hráč presunúť balíky na ktorúkoľvek z planét. Ak nemá planéta dosť voľnej populácie pre lode alebo obranné jednotky z balíka, hráč nebude schopný poslať balík na planétu. Ak planéta nemá dostatočne kapacity pre zdroje z balíka, hráč pošle zdroje na planétu ale množstvo ktoré presiahne kapacitu skladov bude stratene.

Hráči môžu vyzdvihnúť obsah ich balíkov kedykoľvek počas 24 hod. Po 24 hodinách sa každý balík premiestni na hlavnú planétu, bez ohľadu na kapacitu skladov alebo množstvo voľnej populácie.

Všimnite si, že všetky lode budú mať aktuálnu úroveň vylepšenia, akonáhle toto rozhodnutie urobíte.Zničenie lodí Hviezda Smrti / Titan / Kráľovná Noxov môže byť kedykoľvek zakúpené / vyhraté v aukcii, ale dostanú sa na úroveň 0, ak nie sú splnené požiadavky na ich vybudovanie. A na úrovni 0 majú 0% šancu na zničenie. Viac informácií môžete nájsť tu.

Späť na vrchol