Platinová ochrana

Platinový ochranný režim pôsobí na hráčov účet rovnako ako klasický Ochranný režim. Každý hráč môže aktivovať Platinový ochranný režim len raz za mesiac (mesiacom sa myslí kalendárny mesiac, napr. od 1. januára do 31. januára). Tento režim platí na 72 hodín astojí 30 hviezd. Platinový ochranný režim platí pre celý hráčov účet, nie len jednotlivé planéty. Nemôže byť zrušený, pokým neubehne 72 hodín. Všimnite si, že tento režim nemá vplyv na miesta, ktorá sú upgradovaná v okamihu aktivácie režimu. Chráni vás iba potom, čo je režim aktivovaný.

Neexistuje žiadna požiadavka vhráčovom Platinovom programe, ktorá by musela byť splnená na aktiváciu Platinového ochranného režimu.

Platinový ochranný režim môže byť aktivovaný až po 48 hodinách od uplynutia predošlého ochranného režimu ( bez ohľadu či to je Platinový alebo klasický Ochranný režim).

Späť na vrchol