Preskupiť lety

Preskupenie letov

Z tohto menu môžete zmeniť poradie vašich letov z menu "Lety".Môžetetovykonať individuálnepre svoju(1) alebotímovúplanétu.(2)

Pamätajte si,že tieto zmenyovplyvniausporiadaniev menuletov ibana vašomúčte.Toneovplyvníostatnýchhráčov.

Toto menu môžete jednoduchootvoriť z menu "Lety".Stačíkliknúťna "Preskúpiť lety" ikonuv menuMisie.

Späť na vrchol