Konfederácia

![][image_race_confederation_1]

Konfederácia je zbytkom ľudskej rasy. Ľudia boli vstave večného vývoja, aspoň kým nevynašli ich najväčší objav, Tertetov, ohromní ainteligentní robotickí robotníci. Počas rozširovania ich možností, ľudia spravili tú najväčšiu chybu chýb – spravili ich moc živými. Keď Tertety získali ich posledné vylepšenie, získali výhradne ľudské správanie – snaha ovlastné dobro. Netrvalo to dlho, aTertety si uvedomili, že boli vždy používaní iba ako otroci anebude ťažké sa voči ľudom vzoprieť.

Tertety sa zoskupili za pár dní, počas krátkej ale devastujúcej bitke bolo jasné, že roboti vyhrajú. Po tom ako roboti odišli, ľudský pokrok bol pozastavený na niekoľko storočí, pretože stratili svoju hlavnú pracovnú silu. To bol čas, kedy vznikla Konfederácia, jej význam bol stabilizovať situáciu aochrániť ľudskú rasu pred vyhubením. Takmer zlyhala, ale len vďaka šťastiu sa Konfederácii predsa len podarilo zachovať ľudský druh.

Veľa rokov ubehlo, ateraz je Konfederácia oveľa silnejšia, ale je ďaleko slabšia ako za čias pred vzburou.

Zvláštnosti: Členovia Konfederácie sú majstri krádeží, dokážu ukoristiť 66,6 % zdrojov planéty (ostatné rasy 50 %). Ich lode sú silné aveľmi rýchle, ale zaberajú v hangároch veľmi veľa priestoru.

Späť na vrchol