Vojna

Vojna je jednostranná politika, ktorá môže byť vyhlásená ak nie je aktívna žiadna iná politika medzi dvoma alianciami. Účinnou sa stáva 12 hodín po vyhlásení a môže byť odvolaná alianciou, ktorá ju vyhlásila, pred tým ako vstúpi do účinnosti alebo minimálne 168 hodín po je vstupe do účinnosti. Vyhlásením vojny aliancia demonštruje svoj záujem začať organizované vojenské akcie voči inej aliancii.

  • Táto politika vstupuje do účinnosti 12 hodín potom ako je vyhlásená;

  • Táto politika môže byť odvolaná alianciou ktorá ju vyhlásila;

  • Politika môže byť odvolaná po 168 hodinách od jej vstupu do účinnosti alebo počas 12-hodinovej čakacej doby pred jej vstupom do účinnosti;

  • Táto politika nemôže nahradiť inú práve aktívnu politiku;

  • Každá aliancia môže mať súčasne aktívne 3 vojny, ktoré sama vyhlásila. Každá aliancia môže mať neobmedzený počet súčasne aktívnych vojen, ktoré boli vyhlásení jej;

  • Ak je aktívna vojna medzi dvoma alianciami, boje ktoré prebiehajú medzi členmi týchto aliancií, môžu byť motivované až do výšky 70 percent (50 percent bez vojnovej politiky).

Späť na vrchol