Rady tímovej planéte

Rady na tímovej planéte dovoľujú hráčom z určitej aliancie začať stavbu, výskum a vylepšenia v určitej postupnosti. Existujú 4 typy radov:

  • Rad budov – môže obsahovať do 3 objektov (5 pre premium a 6 pre platinum užívateľov). Tento rad je spoločný pre všetky zóny. Budovy v jednej zóne sú budované za sebou, pričom budovy z rôznych zón sú budované paralelne. To znamená, že ak, napríklad, začnete stavať baňu kovu a sklad kovu, ich stavba bude prebiehať súčasne.

  • Rad vied – obsahuje miesto pre 3 výskumy (5 pre premium a 6 pre platinum užívateľov). Všetky výskumy prebiehajú postupne, nezávisle na type výskumu.

  • Rad vylepšení - obsahuje miesto pre 3 vylepšenia (5 pre premium a 6 pre platinum užívateľov). Vylepšenia prebiehajú postupne. Sú 3 samostatné rady vylepšení – 1 pre každú rasu. To znamená že vylepšenia lodí pre jednu rasu prebiehajú za sebou, pričom vylepšenia pre rôzne rasy prebiehajú paralelne.

  • Rad lodí – počet miest nie je obmedzený. Sú 3 oddelené rady lodí – 1 pre každú rasu. To znamená že budovanie lodí pre jednu rasu prebieha za sebou, pričom budovanie pre rôzne rasy prebieha paralelne.

Poznámka: Na tímovej planéte je maximálny rozsah radu závislí na hráčovi, ktorý proces začínal. Ak hráč A, ktorý má základný účet, začne stavať budovu na tímovej planéte, bude môcť tento rad obsahovať do 3 položiek. Ale ak začne stavať budovu hráč B, ktorý má platinum premium účet, bude tento rad obsahovať až do 6 položiek.

Späť na vrchol