Brodovi timske planete

Svi tipovi brodova mogu biti izgrađeni od strane članova timske planete. Svi tipovi brodova mogu biti stacionirani na tmiskoj planeti od svih članova saveza. Brodovi nemogu biti poslani u stacionžu.

Postoje 3 niza na Timskoj Planeti za svaku rasu.

Vrati se na vrhu