Svemirski let

Svemirski let

Ovo je nova vrsta leta koja igračima omogućava da sačuvaju svoju flotu lakše.

Igrači samo trebaju da postave vrijeme za let!Brodovi mogu biti poslati u let sa resursima Svaki Svemirski Let košta samo 100 gasa.

Vrati se na vrhu