Poredak saveza

Postoje tri vrste rangiranja saveza: prema ukupnim poenima prema resursnim poenima prema borbenim poenima Svi savezi su prikazani na rangiranju saveza, ali kako bi igrači mogli skupljati poene za savez savez mora imati timski planet. na zaslonu rangiranja igrač može kliknuti na ime svakog saveza u poretku kako bi vidio detalje tog saveza. također ima 'show my position' opcija koja vas automatski prebacuje na poziciju igračevog saveza bez potrebe za pretraživanjem stranica poretka.

Vrati se na vrhu