Timska planeta

Timska planete je planeta koja posjeduje savez, a ne samo pojedini igrač. To je mjesto gdje igrači rade kako bi ispunili cilj igre, neovisno o drugim savezima.

Vrati se na vrhu