Pregled Rasa

Postoje tri rase u Nemexi: Confederation, Terteths and Noxis.

Svaka od njih ima svoje posebne gradjevine,brodove i odbranu.

U Nemexi svaka rasa ima svoju boju skina plavu,zelenu i crveno smeđu.

Vrati se na vrhu