Обща информация

Вселената е място, където група от играчи може да създават и развиват своте планети и отборни планети. По този начин взаимодейсват помежду си в рамките на конретната Вселена. Може да има неограничен брой вселени във всяка езикова версия на играта. Този брой зависи от броя на регистрираните играчи в конкретната езикова Вселена.

Има три основни вида Вселени:

  • Класическа Вселена - използва базисното време за развитие, конструкция, ъпгрейди и изследвания, както и базовия добив на ресурс (както е показано в таблиците приложени за всяка сграда, кораб или проучване);
  • Спийд Вселена - иползва всички възможни модификатори, които са ускорени и варират между тези на Класическата и Ултра Спийд Вселената; Вселената може да бъде с коефициент х2, х3 или х5 спрямо Класическата.
  • Ултра Спийд Вселена - използва най-високите възможни модификатори за скорост х10 спрямо Класическата Вселена.

Тези 3 вида Вселени се различават в тяхната скорост и началните дни на живот на Слънцата. Слънцата засягат пряко производството на енергия получена от тях.

ВидЖивот на слънцето
Класическа225 до 355
Спийд60 до 100
Ултра Спийд50 до 70

Скоростта на Вселената влияе пряко върху:

  • Началните дни на Слънцето;
  • Бонуса на енергията добивана от Слънцето (в зависимост от неговите дни);
  • Броят на дните, които трябва да минат от началото на рунда, за да се отключи междузвездното пътешествие - "Минно проучване".

Има още няколко аспекта, които се засягат от скоростта на Вселената, но не е задължително те да бъдат променени в съответствие на скоростта на Вселената"

Имайте предвид, че всеки един от тези аспекти може да се променя (увеличи или намали) отделно за всяка Вселена, но това не промена вида на Вселената. Например може да има вселена Класик, където времето необходимо за изследването на проучванията да е два пъти по-бързо, отколкото при останали Класически Вселени.

Всяка Вселена се играе на рундове, които имат различна продължителност взависимост от това колко време е необходимо на Съюзите, за да построят Върховния Галактически Портал.

Имайте предвид, че всеки потребител може да играе в различни Вселени без това да бъде нарушение на правилото за Мултиакаунтинга.

Нагоре